top of page

Dr Catherine Proot 

Psychotherapie en Supervisie

ENGLISH - FRANÇAIS - NEDERLANDS

Supervisie en intervisie

Reflectieve praktijk, intervisie en supervisie zijn essentieel voor het werk van therapeuten. Deze zijn het ‘instrument’ van hun beroep en moeten 'gestemd' worden. 
Het vermogen tot reflectie en nauwkeurige zelf-evaluatie impliceert een capaciteit om open te staan voor ervaring terwijl men ze opdoet, en om deze achteraf te beoordelen - en eruit te leren.  Supervisie en reflectieve praktijk bevorderen je meelevende, ethische en menselijke betrokkenheid bij het werk en de ermee gepaard gaande morele dilemmas.
Supervisie kan verschillen naargelang het tijdstip en de persoon. Het belangrijkste doel is je groei te bevorderen door steun, begrip, validatie en informatie. Dit moet getemperd worden door de zorg voor het welzijn van de cliënt en voor het behoud van professionele normen en ethiek. Een goede supervisie verhoogt je gevoel van eigenwaarde en zelf-zorg en ontwikkelt je professionele identiteit en persoonlijke stijl.  
Bij supervisie en intervisie is het belangrijk dat beide partijen hun rol en verantwoordelijkheden duidelijk begrijpen en de grenzen en beperkingen van de supervisie relatie onderkennen - met inbegrip van de communicatielijnen met je organisatie, indien van toepassing. Dit waarborgt de veiligheid van de cliënt en van jezelf, de verantwoording, en dat aan organisatorische en persoonlijke context nodige bedenktijd wordt gegeven.
Dr Catherine Proot biedt individuele- en groepssupervisie of intervisie aan psychotherapeuten en aanverwante beroepen (bijv. gezondheidszorg, pastorale zorg, begeleidingsvrijwilligers). Van harte cliënt-gericht in haar vertrouwen in de vormende kracht van de supervisie relatie, integreert ze in haar praktijk vaardigheden en inzichten uit verschillende therapeutische benaderingen en supervisie modellen.
 
Supervisie/intervisie sessies kunnen 50 of 75 minuten duren. Voor 50 minuten betaal je € 80, voor 75 minuten € 120. Annulering tot 48u op voorhand is gratis. Later is het volledige bedrag verschuldigd, behalve in geval van plotselinge ziekte.

 

De supervisie relatie is niet alleen een professionele relatie. We staan beiden in de praktijk en je professionele kennis en ervaring zijn even waardevol als de mijne. We zoeken een  samenwerkingsproces te ontwikkelen waarbij we ons beiden engageren in de gelijkwaardigheid van de relatie. Meer dan voor therapie, dienen we met elkaar te kunnen omgaan. Daarom biedt Catherine potentiële supervisees een gratis kennismakingssessie aan zodat we kunnen uitmaken of we samen kunnen werken.
bottom of page