top of page

Dr Catherine Proot 

Psychotherapie en Supervisie

ENGLISH - FRANÇAIS - NEDERLANDS

Biografie

Dr Catherine Proot
Dr Catherine Proot beoefent reeds meer dan 20 jaar psychotherapie en relatietherapie . Ze heeft gewerkt in het psychotherapeutisch centrum van de KULeuven en dat van de University of East Anglia (Groot Brittanië), in huisartsenpraktijken, in centra voor geestelijke gezondheidszorg, in de palliatieve zorg en in de rouwverwerking. 
 
Haar voorafgaande werkervaring omvat selectie en vorming van vrijwilligers in een telefonische hulpdienst, public relations voor een wijn en alcohol bedrijf, management van training, publicaties en conferenties voor dienstverlenende organisaties aan bedrijven in een universiteitsstad en aan openbare diensten, en communicatie en fondsenwerving voor een humanitaire NGO.
Geboeid door genezing en levenskwaliteit, vooral als de dingen niet verlopen zoals oorspronkelijk gehoopt, biedt ze gevoelig steun aan degenen die verontrust of getraumatiseerd blijven door hun ervaring met ziekte en pijn.  Ze publiceerde met Oxford University Press Life to be lived.  Challenges and choices for patients and carers in life-threatening illnesses (2014) en met Routledge Challenges and choices for patient, carer and professional at the end of life. Living with uncertainty (2021).
Van harte cliënt-gericht in haar vertrouwen in de helende kracht van de therapeutische relatie, integreert ze in haar praktijk inzichten en vaardigheden uit haar opleiding in de  psychologie en pedagogie en verdere vorming in de psychodynamische psychotherapie, Systeemdenken, NLP, Mindfulness, Focusing, hypnotherapie, EFT, en EMDR.
 
Ze werkt face-to-face, op lange termijn en korte termijn met volwassenen, koppels en groepen in het NederlandsEngels en Frans.  In haar deontologie houdt ze zich aan de wettelijke voorschriften en aan het BACP ethisch kader voor goede praktijk.
 
Opleiding & diplomas 
  • Licentiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen, richting : orthopedagogiek, RUGent (1980),
  • Postgraduaat Diploma in psychotherapie, University of East Anglia - Groot Brittanië (2005)
  • Doctoraat in de psychotherapie, University of East Anglia - Groot Brittanië (2010)
  • Diploma in de individuele en groep-supervisie voor psychotherapeuten en verwante beroepen, Cascade Training Associates - Groot-Brittanië (2013-2014).​
 
Waarbij ze kan helpen
Angst, Burn-out, Chronische pijn, Depressie, Fobie, Kanker, Problemen in verband met de gezondheid, Persoonlijke ontwikkeling, Relaties, Rouw, Spiritualiteit, Stress, Transities, Trauma, Zelfvertrouwen
Aangeboden therapieën
Cliënt-gericht, EMDR,  Existentieel et Humanistisch 
 
bottom of page