Dr Catherine Proot 

Psychotherapie en Supervisie

ENGLISH - FRANÇAIS - NEDERLANDS

IAHPC Boek van de maand, November 2014

 
Life to be lived
Challenges and choices for patients and carers in life-threatening illnesses

Catherine Proot en Michael Yorke

Oxford University Press, 2014. 160 pp. ISBN 978-0-19-968501-1

  • Een toegankelijke en openhartige studie van de menselijke ervaring bij erge ziekte en levenseinde, gestaafd en geïllustreerd door ware verhalen

  • Biedt een duidelijke omschrijving van de realiteit van ziekte en zorg, wijst op de uitdagingen en keuzes die ermee gepaard gaan, en bemoedigt therapeutische praktijk

  • Deze meesterlijke integratie van het psychologische, sociale en spirituele, geschreven door specialisten werkzaam in instellingen voor palliatieve zorg en rouwverwerking, biedt inzicht in deze cruciale facetten van de ’totale zorg’ aan het levenseinde.

Beschrijving
Hoe gaan mensen om met levensbedreigende ziekte en dood ? Deze uitdagende vraag wordt diepgaand besproken in dit boek dat het licht werpt op gevoelens, hoop, angsten en spanningen bij levensbedreigende ziekte die vaak door patiënten en hun verzorgers worden ervaren.

Gegrond in hun onderzoek en klinische en pastorale praktijk, beschrijven de auteurs het proces van aanpassing dat patiënten en families doormaken gedurende ernstige ziekte en bij het naderen van de dood.  De stijl is toegankelijk, opgeluisterd door vele verhalen van verzorgers, therapeuten, aalmoezeniers, patiënten en familieleden.

De chaos, onzekerheden en paradoxen die deel uitmaken van het leven met een gevorderde ziekte, sterven en rouw worden in dit boek beschreven, maar ook datgene wat helpt en heelt.  Verschillende antwoorden op de uitdagingen waar patiënten en mantelzorgers voor staan worden onderzocht alsook de steun, zowel persoonlijk als organisatorisch, in hun bereik.

'Life to be Lived’ is essentiële lectuur voor professionelen en vrijwilligers die werken binnen multidisciplinaire teams in de palliatieve zorg, om hen te helpen de attitudes en gedragingen van patiënten en familieleden beter te begrijpen. Families en vrienden zullen ook baat hebben aan dit boek terwijl ze proberen in het reine te komen met hun situatie en hoe ze er beter kunnen mee omgaan.

Inhoudstafel
Part 1: The patient experience
1: The challenge of illness and pain
2: All may not be lost
3: Trials and adjustment
4: Towards a changed outlook
Part 2 : The impact on family carers
5: Demands on the family
6: Lives taken over
7: Coping with change
8: Some personal consequences for the carer
Part 3: The professional carers and their roles
9: Challenges for the professional carer
10: The power and limitations of words
11: Talking with patients
12: Chaplaincy and spiritual care
Part 4: Boundaries and resources
13: Blurred boundaries
14: A wealth of resources
Part 5: The next step
15: The next step
Recenties
  • Dit boek gaat over het lijden bij levensbedreigende ziekte, hoe sommige patiënten en families er beter lijken mee om te gaan, en hoe goede 'totale zorg' (met nadruk op de spirituele aspecten van die zorg) door professionele zorgverleners het lijden kan helpen verlichten. Ieder die werkzaam is in de palliatieve zorg zal baat hebben bij het lezen van dit boek en erover na te denken in de context van hun werk. Roger Woodruff, IAHPC News​

 

  • Dit boek biedt inspiratie voor mensen in de huidige maatschappij om de dood opnieuw als deel uitmakend van het leven te beschouwen. - David Oliviere, St Christopher's Hospice

  • Een werk van uitstekende kwaliteit en diep inzicht met een opmerkelijke reeks persoonlijke verhalen, velen ontroerend, die het boek in het licht stellen. De tekst is gevoelig en goed leesbaar, met korte hoofdstukken en duidelijke taal, nooit betuttelend, te technisch of 'ik weet best’. - Richard Worsley​

  • Dit boek is waarschijnlijk bedoeld voor professionelen die met terminaal zieke patiënten werken, maar als één van die patiënten, vond ik het erg behulpzaam en tot nadenken stemmend. Het hielp me om een aantal negatieve gevoelens te onderzoeken die ik aan niemand wilde onthullen, vooral niet aan mijn toegewijde verzorgers. - D. J. Robinson

  • Dit is een waardevolle bron voor alle professionelen in de gezondheidszorg en een zeer leesbare tekst voor iedereen. Het zal 'déjà vu' momenten opbrengen voor velen en een enorme hulp zijn voor mensen die voor de eerste keer van dichtbij met levens-veranderende ziekte te maken hebben. Er is nu een exemplaar in onze praktijk bibliotheek. - Dr. C.M. Lockwood​

Andere publicaties

Quand la notion du temps est bouleversée
Catherine Proot, Pastoralia, N°3, Mars 2018, pp. 14-15
Bereavement: Questions and Answers
Interview van Catherine Proot PhD, News, St Nicholas Hospice Care, Printemps 2015, p. 6
Life’s uncertain voyage
Catherine Proot & Michael Yorke beschrijven hoe, bij ernstige ziekte, het leven met onzekerheid iedereen rond het ziekbed beïnvloedt.  OUP Blog,  posted 19 september 2014    
 
Rekindling life skills 
Catherine Proot, Rouwbegeleidingscoordinator in St Nicholas Hospice Care, beschrijft hoe activiteitsgroepen rouwenden helpen iets nieuws te leren, in vertrouwen te winnen en smaak voor het leven terug te vinden.  EAPC blog posted 7 september 2014
 
Do we only die once ? 
Artikel door Catherine Proot & Michael Yorke, Inside Palliative Care, Volume 27, Mars 2014, pp. 24-25.     
 
Palliative Care : Who Cares ?
Catherine Proot & Michael Yorke verkennen de last en de nood voor zorg aan het einde van het leven, OUP Blog posté le 15 juillet 2013,     
 
Beyond Talking Therapy : Diverse Bereavement Support
Poster presentatie door Catherine Proot, British Medical Journal Supportive and Palliative Care, Volume 1 Issue 2, septembre 2011.    
 
The ingredients of coping with grief 
Catherine Proot, Rouwbegeleidingscoordinator in St Nicholas Hospice Care beschrijft hun pilootproject met name kooklessen voor rouwenden, Hospice Information Bulletin, Volume 8 Issue 3, Août 2011.    

© Copyright 2017 - Catherine Proot PhD

TVABE 0677.432.459

Tel.: +32 478 72 38 60

catherine.proot@icloud.com