top of page

Dr Catherine Proot 

Psychotherapie en Supervisie

ENGLISH - FRANÇAIS - NEDERLANDS

Psychotherapie

Wat is psychotherapie en counselling ?
De meeste mensen vinden dat ernstig genomen worden, gehoord en erkend worden door iemand anders zeer krachtig is.  Psychotherapie biedt je een veilige en vertrouwelijke ruimte om te praten over je leven en datgene wat misschien verwarrend of ongemakkelijk is met iemand die geen vooroordelen heeft over jou en met de kennis en vaardigheden om je te begeleiden doorheen je moeilijkheden.   
 
Werkt het ook voor koppels ?
Wanneer men sinds geruime tijd in een relatie of huwelijk leeft, komt men gemakkelijk in een situatie dat men niet meer naar elkaar luistert of men zijn of haar behoeften niet duidelijk meer communiceert.  Soms kan erover praten met iemand waarmee noch jijzelf noch jouw partner enige connectie heeft voldoende zijn om nieuw perspectief te vinden.   

Hoe zal ik me voelen ?
Psychotherapie is een uitermate persoonlijk proces. Soms is het nodig om over pijnlijke gevoelens of moeilijke beslissingen te praten en het kan gebeuren dat je je gedurende een periode slechter voelt dan bij het begin. Meestal duurt het een aantal sessies vooraleer de behandeling een ​​verschil begint te maken. In zeldzame gevallen, kan het gebeuren dat een enkele sessie voldoende is. 


Hoeveel zal het kosten ?
Een sessie duurt 50 minuten en kost € 80. Relatietherapie sessies kunnen tot 75 minuten duren om beide partners voldoende tijd te geven om zich uit te drukken; hun kostprijs is € 120.  Annulering tot 48 uur op voorhand is gratis. Later dient voor de sessie betaald te worden, behalve in geval van plotselinge ziekte.     

Wie dient op de hoogte zijn ?
Beroepsgeheim is een beginsel van ethische praktijk. Dit betekent dat de therapeut niets zal onthullen over jou noch over wat je hebt verteld.  In uitzonderlijke omstandigheden van levensgevaar voor de cliënt of voor derden, is de therapeut wettelijk verplicht het beroepsgeheim te verbreken. Om je beter te kunnen helpen kan de therapeut met haar supervisor praten over jullie werk samen.  Ze zal hierbij geenszins persoonlijk identificeerbare gegevens onthullen.       ​​


Werkt het voor iedereen ?
Psychotherapie is geen universeel wondermiddel. Aangezien je over zeer persoonlijke en vaak pijnlijke dingen kan praten, kan het soms moeilijk zijn om door te zetten. Indien je de indruk hebt dat je weinig vooruitgang maakt, spreek erover met je therapeut.  Het kan een moeilijke periode zijn dat jullie samen kunnen doorwerken, of misschien kunnen jullie uitmaken of een andere aanpak of andere therapeut misschien meer aangewezen kan zijn voor jou.    

Is alle psychotherapie dezelfde ?
Er zijn verschillende psychotherapeutische benaderingen en methoden.  Uit onderzoek blijkt echter dat de relatie met de therapeut vaak belangrijker is dan de methode die ze gebruiken.    ​​

Werken met Dr Catherine Proot

Dr Catherine Proot werkt face-to-face, op lange termijn en op korte termijn met volwassenen, koppels, en groepen. Moeilijkheden en vragen waarbij ze kan helpen omvatten angst, chronische pijn, depressie, persoonlijke ontwikkeling, problemen in verband met de gezondheid, relaties, rouw, spiritualiteit, transities, trauma, zelfvertrouwen en assertiviteit.  Cliënt-gericht in haar vertrouwen in de helende kracht van de therapeutische relatie, brengt ze zichzelf, haar kennis en ervaring in deze relatie zoals nodig en nuttig is voor de cliënt op dit moment, en biedt ze de cliënt de mogelijkheid om hetzelfde doen. Ze integreert in haar praktijk inzichten van diverse therapeutische benaderingen: 

Humanistische therapieën

Humanistische therapieën richten zich op de zelf-ontwikkeling, de groei en de verantwoordelijkheden. Ze proberen om mensen te helpen hun sterke punten te herkennen, alsook hun creativiteit en hun keuze mogelijkheden in het 'hier en nu'.

Existentiële therapie
Existentiële therapie is gericht op het verkennen van de zin van bepaalde situaties, in filosofisch perspectief in plaats van een op techniek berustende aanpak.
 
Gestalt therapie
Gestalt therapie richt zich op het geheel van de ervaring van een individu, met inbegrip van hun gedachten, gevoelens en acties. Het opdoen van zelfbewustzijn in het 'hier en nu' is een belangrijk aspect van de gestalt therapie.
 
Oplossingsgerichte korte therapie
Deze aanpak kijkt naar wat de persoon wil bereiken eerder dan naar problemen uit het verleden. Vragen worden gesteld om de persoon te helpen haar persoonlijke sterktes en mogelijkheden te ontdekken.

Relatietherapie, Gezins- en Groepstherapie

Relatietherapie, Gezins- en Groepstherapie betrekken twee of meer mensen in de therapie sessie.

Systeemdenken 
Systeemdenken werkt met gezinnen en mensen in hechte relaties, ongeacht of ze bloedverwant zijn of niet, om hun communicatie te verbeteren, problemen binnen de relatie op te lossen en veranderingen in de interactiesystemen tussen de personen in de familie of organisatie te bevorderen.
 
Groepstherapie
Het samenbrengen in een groep van mensen die met gelijkaardige problemen kampen, gefaciliteerd door een of meerdere therapeuten. kan emotionele steun bieden en interpersoonlijke vaardigheden helpen ontwikkelen.

Cognitieve en gedragstherapieën

Deze therapieën erkennen een onderlinge verbondenheid van gedachten, percepties, emoties en gedrag en onderzoeken hoe we onze manier van denken en gedrag kunnen veranderen.

Cognitieve Analytische Therapie (CAT)
Door te kijken naar ervaringen uit het verleden, helpt de therapie de cliënt te begrijpen waarom ze op deze of gene manier denken en zich gedragen, te erkennen dat ze keuzes hebben en nieuwe manieren van omgaan met hun problemen kunnen ontwikkelen.

Cognitieve Gedragstherapie (CBT)
De aanpak onderzoekt gedachten, percepties, emoties, fysieke ervaringen en gedrag en leert klanten hoe elk een effect kan hebben op de andere en hoe ze kunnen proberen om ze te veranderen.
 
Mindfulness
Aansluitend bij boeddhistische meditatietechnieken, helpt Mindfulness mensen om zich te concentreren op het 'hier en nu' om beter bewust te worden van hun emoties en hun algemeen welzijn te bevorderen door hun emoties te leren te beheersen in plaats van hun emoties hen te laten beheersen.

Lichaamsgerichte psychotherapieën

Deze therapeutische benaderingen maken gebruik van de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis over hoe het lichaam en de hersenen zich ontwikkelen om manieren te vinden om mensen te helpen trauma te te verwerken.

Emotional Freedom Technique (EFT)
EFT stimuleert specifieke acupunctuur punten om emotie vrij te maken en de biochemie van gedachten, overtuigingen en gevoelens te ondersteunen om de belichaming van een persoon's emotioneel, fysiek en spiritueel welzijn te bevorderen.
 
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)
EMDR maakt gebruik van bilaterale stimulering van de hersenen en het lichaam om onopgeloste trauma's te helpen verwerken.  De oorsprong van traumas kan zeer verscheiden zijn zoals oorlogservaringen, natuurrampen, vluchtelingencrisis, verkeersongevallen, verkrachting en aanranding.   Het kan ook helpen bij ervaringen van verwaarlozing als kind, chirurgische ingrepen, gezondheidsmoeilijkheden en rouw...
Please reload

bottom of page